HS Yeminli Mali Müşavirlik Hakkında...  

 

 

 

 

 

Av. Hüsnü SAYOĞLU
 

Yeminli Mali Müşavir- Şirket Müdürü – Sorumlu Ortak Baş Denetçi (Olgu Crowe Horwath Bağımsız Denetim A.Ş.)

 

 

 

 

 

Ülkemiz; coğrafi konumu, ekonomik gelişmişlik düzeyi, fert başına düşen milli gelirin seviyesi ile uzak doğunun en ucundaki piyasa ekonomisi uygulayıcısı durumundadır. Bizim düzeyimizde olan ülkelerde ekonomik istikrar çok çok önemlidir. Ekonomik istikrar için ise öncelikli koşul siyasal istikrardır. Çünkü yapılacak yeni yatırımlar, mevcut yatırımların kapasitelerinin artırılması, modernleştirilmesi ve benzeri eklemelerin düşünülmesi, planlanması ve de gerçekleştirilmesi yine ekonomik istikrarın varlığı ile mümkündür. İşte sözü edilen siyasal ve de ekonomik istikrarın varlığının yarattığı fırsatlar kadar, zorluklar ve tehlikeler de iş dünyasını etkilemektedir. Bu durumun öncelikle doğru bir tespitin ve değerlendirmenin yapılması; zorlukların çözümünde de birikimli, güvenilir, uygun maliyetli mali ve ekonomik danışmanlık hizmetleri iş çevreleri için vazgeçilmez bir destek oluşturacaktır.

1996 yılından bu yana denetim ve danışmanlık sektöründe hizmet vermekte olan H.S. yeminli mali müşavirlik ltd.şti.’nin yönetici ve çalışanlarının bilgi birikimleri, gelecekteki değişimlere cevap verebilecek seviyededir. Yararlanılacak tasdik, denetim ve danışmanlık hizmetlerinin değeri, konuyla ilgili kişilerin konularında uzman, enerjik, genç ve dinamik olmaları ile ölçülür. Bu nitelikler ise, konuyla ilgili alınan pratik eğitim sonrası yeterli süre de fiili uygulamaları gerçekleştirmekle edinilmektedir.

H.S. yeminli mali müşavirlik olarak inanıyorum ki, mali danışman, işlem denetçisi ve denetim elemanı seçimi, en az yapacağınız diğer özellikli atılımlar kadar önemlidir. Sizin sınai ve ticari faaliyetinize daha çok zaman ayırmanız, fiziksel ve zihinsel gücünüzü bölmemeniz için,mali/ekonomik sorunlarınızın çözümünde doğru değerlendirme ve sonuçlandırma, danışmanlık, denetim ve tüm sorunlarınızı içine alacak şekilde çözüm yöntemlerini gerçekleştirmek adına, bizi tercih ederseniz emin olun, en doğru seçimi yapmış olacaksınız.


 

 
 
..  
.
.  
.  
 
   
 
   
 
 
 
 
Yasal Uyarı: Web sitemizin hizmete sunulmasındaki amacımız, kullanıcıların araştırdıkları konular ile ilgili bilgilere ulaşabilmesini sağlamaktır. Sitemizde yer alan bilgilere dayanılarak işlem yapılmadan önce uzman kişilerle irtibat sağlanması tavsiye olunur. Şirketimiz web sitesinde yer alan bilgi ve görüşlerden, herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten veya sitemizde yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından olumsuz sonuçlar doğması halinde, bu sonuçlara ilişkin olarak şirketimizin sorumluluğu söz konusu değildir. Web sitemizde bulunan linkler aracılığı ile, HS Yeminli Mali Müşavirliği'nin sorumluluğu, yetkisi ve kontrolü altında olmayan, diğer kişi ve kurumlarca yönetilen internet siteleriyle bağlantı kurulmaktadır. Şirketimiz söz konusu internet sitelerinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili sitelerin kullanımından doğabilecek olumsuz sonuçlarından da sorumlu tutulamaz. Compyright© 2008 HS Yeminli Mali Müşavirlik LTD Şti. Tüm hakları saklıdır.Sitedeki, metinler ve resimler izinsiz kullanılamaz.

HS Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Vali Kazım Dirik Caddesi No:13 Atabay İş Merkezi 401 Pasaport - İzmir
Telefon : 0 232 445 67 70 Faks : 0 232 445 97 56
e-posta : info@vergiselyaklasim.com