Makaleler  

 
KONUT TESLİMLERİNDE İNDİRİMLİ ORAN VE KDV İADE UYGULAMASI

.

Av.Hüsnü SAYOĞLU

Yeminli Mali Müşavir - Şirket Ortağı

 

Olgaç SAYOĞLU

 SMMM – Denetim Uzmanı

 

Bakanlar Kurulu KDV Kanunu’nun28.Maddesi’nin verdiği yetkiye dayanarak 24.03.2012 tarih 2012/2931 sayılı BKK ile yayımlanan KDV oranları Geçici Madde 1 (I) Sayılı Liste’de açıklandığı üzere net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde KDV oranını  %1 olarak belirlemiştir. Ancak bu durum yakın bir gelecekte net m2 yerine konutun değeri ile orantılı olarak tekrardan belirleneceğine dair açıklama yapılmış olmasına rağmen henüz resmi gazete de konu ile ilgili bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu yazımızda konut teslimlerinde KDV iadesi alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duracağız. Öncelikle muhasebesel kayıtların doğruluğundan emin olmalıyız. Konutlar için yapılan tüm harcamalar maliyet hesaplarında kaydedilmelidir. Eğer birden fazla inşaat projesi varsa her bir inşaat için ayrı bir maliyet hesabı açılmalı ve birbirinden ayrı olarak takip edilmelidir. Arsa karşılığı konut teslim işlerinde arsa sahibine de fatura düzenlenmesi ve bu fatura üzerinde %1 KDV hesaplanması ve bu KDV’nin “İLAVE EDİLECEK KDV” bölümünde gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Burada unutulmaması gererken bir başka kritik nokta da arsa sahibine düzenlenen bu faturaların maliyet bedeli üzerinden değil emsal bedel üzerinden hesaplanarak düzenlenmesi gerektiğidir. ( 30 seri sayılı KDV genel tebliğ). Emsal bedel hesaplanırken ise  VUK 267.’ye göre maliyet bedeli üzerinden toptan satışlar için %5, perakende satışlar için %10 ilave etmek suretiyle bulunur denilmektedir. İkinci önemli nokta ise konutun inşaatının tamamlanmış sayılması yani fatura düzenlenecek seviyeye gelinmesi ve kdv iadesi talep edilebilmesi  iade alınabilmesi için konutların yapı kullanım izin belgelerinin düzenlenmesi ya da fiilen içersinde oturulur şekilde konutun teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer bu şartlar oluşmamış ise KDV iadesi alınması mümkün olmamaktadır. Yine inşaat yapan şahıs veya firma tarafından alınan Yapı Ruhsatında “konut” olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Aksi halde genel katma değer vergisi oranı uygulanacağı için iade de söz konusu olmayacaktır.

Bir başka önemli nokta ise iade talebinin ne zaman beyannamede gösterileceğidir. KDV kanunu madde 29/2 ‘de belirtildiği üzere takip eden yılın Ocak vergilendirme döneminden başlayarak en geç Kasım vergilendirme dönemine kadar KDV Beyannamesine dahil edilmek suretiyle iade konusu yapabilmektedir. Uygulamada, KDV iadesi tasdik rapor yazım aşamasında veyahut tamamlanmadan bir ay öncesinde beyannamede belirtilen iade rakamı asıl iade rakamı olmamakla birlikte aşağı yukarı hesaplanan bir tutar beyan edilmekte ve daha sonra düzeltme beyannameleri ile olması gereken asıl istenen tutar yazılmakta idi. Ancak KDV 119 nolu Genel Tebliğinde çıkartılan “ 6.4. Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması” başlıklı bölümünde talep edilen iade tutarının, aynı yıl içersinde düzeltme beyannamesi ile arttırılması mümkün olup bu şekilde arttırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilecektir denilmektedir. Bir başka ifadeyle mükellef beyan aşamasından sonra iade olarak istediği iade rakamını arttırmak isterse bu arttırılan kısımdan dolayı vergi incelemesiyle karşı karşıya gelecektir. Bu nedenden ötürü iade rakamının belirtilmesinde mümkün olduğunca yüksek rakam beyan edilmesi mükellef açısından daha güvenli olacaktır. Ancak KDV İade işlemlerinin Yeminli Mali Müşavirler raporu aracılığı ile yapıldığı bir ortamda bu konunun tekrar vergi incelemesi ile irdelenmesi bir tezat oluşturmaktadır. Kaldı ki zaten bu iade işlemlerinden dolayı Yeminli Mali Müşavir de firma ile müteselsil sorumlu olmaktadır. Sonuç olarak bu gerçekler ışığında iade rakamında yapılan olası bir artıştan dolayı vergi incelemesi yapılması konusunun tekrardan gözden geçirilmesi uygun olacaktır.

 
   
Sitemizde Yayınlanan Makaleler  

 
Vergi Davaları ve Çözüm Yolları
KONUT TESLİMLERİNDE İNDİRİMLİ ORAN VE KDV İADE UYGULAMASI
Yeni Türk Ticaret Kanununun Mevcut Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Üzerindeki Etkileri
ÖDEMELERDE SON DÜZENLEME; KİRA ÖDEMELERİNİN BANKA KANALI İLE YAPILMASI
Vergi Tarhiyatı ve Uzlaşma Müessesesi
 
..  
.
.  
.  
 
   
 
   
 
 
 
Yasal Uyarı: Web sitemizin hizmete sunulmasındaki amacımız, kullanıcıların araştırdıkları konular ile ilgili bilgilere ulaşabilmesini sağlamaktır. Sitemizde yer alan bilgilere dayanılarak işlem yapılmadan önce uzman kişilerle irtibat sağlanması tavsiye olunur. Şirketimiz web sitesinde yer alan bilgi ve görüşlerden, herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten veya sitemizde yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından olumsuz sonuçlar doğması halinde, bu sonuçlara ilişkin olarak şirketimizin sorumluluğu söz konusu değildir. Web sitemizde bulunan linkler aracılığı ile, HS Yeminli Mali Müşavirliği'nin sorumluluğu, yetkisi ve kontrolü altında olmayan, diğer kişi ve kurumlarca yönetilen internet siteleriyle bağlantı kurulmaktadır. Şirketimiz söz konusu internet sitelerinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve  güncelliği ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili sitelerin kullanımından doğabilecek olumsuz sonuçlarından da sorumlu tutulamaz.  

HS Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Vali Kazım Dirik Caddesi No:13 Atabay İş Merkezi 401 Pasaport - İzmir
Telefon : 0 232 445 67 70 Faks : 0 232 445 97 56
e-posta : info@vergiselyaklasim.com